Nhựa được tạo ra như nào?

nhựa là một trong những điều quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và chúng ta hãy xem nhựa được tạo ra như thế nào trong video này.